598-610 Mahendravarman

Corpus of Khmer Inscriptions
Note that this search has been restricted to selected texts (click clear all to removed these restrictions).
Restrictions are: Year: 598-610.
9 items
Inscription 140 (site: Vat BARAY, area: Kompong Thom, Saka year: 598)
{3}   kñuṃ ‘aṃnoy sāmantagajapati ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī śaṅkara ….. vā ta’oṅ 1 …..
{4}   vā ‘nak klah 1 vā klaṅ ‘aras 1 vā kandat 1 vā kandin 1 vā paroy 1 vā kan…..
{5}   vā vṅā 1 vā caṭṭī 1 vā kdic 1 vā caṃpaṅ 1 vā kañjoṅ 1 vā stoy 1 …..
{6}   vā sudānta 1 vā niṣṭhura 1 vā pañcamī 1 vā satī 1 vā vikalanetra 1 vā tray …..
{7}   vā kānadat 1 vā daśamī 1 vā dharmmavala 1 vā sudharmma 1 vā saṃ’uy 1 vā ca…..
{8}   svanagarvvitā 1 kon vā viśākha 1 ku cavuṅ 1 ma….ḥaṅsikā 1 kon vā svo…..
{9}   suvandhurā 1 ku tcaḥ 1 vasantavallī 1 kon ku kralā 1 ku kaṃka 1 haṅsamanikā 1 …..
{10}   lalitavibhramā 1 kon sulitā 1 suvibhramā 1 jākuka 1 kon karapa…..
{11}   kon vā mṛs gi 1 vā kantoṅ ñaṅ kon ku laṅkaḥ vā ‘aras 1 vā vīracan…..
{12}   ku ku ‘aṃpik 1 ku kaṃvai kon ku vā dmok ku pattibhāhv ku stau vrai kon ku …..
{13}   kan’ās 1 ku vrau kon ku ku 1 ‘anrok srāṅ 1 ku mvik 1 vā kaptaṅ 1 ku k…..
{14}   ….ṅ vā pūrṇṇamī 1 ku pe 1 kon ku vā vñau 1 vā kcan 1 ku sliṅ 1 kon ku …..
{15}   ….ṅ sai kon ku vā raṃnoc vraḥ 1 ku karoṃ 1 sā kanuṃ kaneṃ kon ku ra…..
{16}   ….. kon ku ku kaṅ …ṃ 1 k…..Inscription 78 (site: Phnom BASET, area: Kampong Speu, Saka year: 59x)
{1}   ….ṇavatyuttarapañcaśataśakaparigraha ‘aṃnoy mratāñ
{2}   ….. dhautama…..y ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī
{3}   …kloñ gāyatrīya kon gāyatriya …ṅ ‘aras 1
{4}   ….. kon kāc 2 kloñ maleṅ kon kloñ maleṅ suvada
{5}   ….. ku ….. 1 ku deva 1 ku manideva 1 ku prāmadeva 1 va gaṅgadāsa 1 pa’on gaṅgadāsa…..
{6}   ….ṇ ku gau….. 1 vā yon 1 ku ca….. kon ku vā visiddha 1 vā ….. 1 ku naraka 1 kon ku vā
{7}   ….. 1 vā stoy 1 ku sulocanā 1 ku hapta 1 ku …ṃ 1 kon pau 1 ku ….. kon ku vā tvis
{8}   ….. 1 ku can 1 kon ku …ṇ sahutra ku aup ku sār 1 ku ….. vrauh 1 vā vic
{9}   ….. 1 kon māy ….. ku kcok 1 vā ‘aṃpen 1 ….. vā ca….. ku saṃji
{10}   ….. kon viju ….. nuṅ 1 vā narasiṅha ….. ku kān vā visama
{11}   ….. kon ku vā mre ….. vrau ‘a….. vā ‘amṛtaviṣa 1 ku sani….. 1 kon ku gu….ṭijā 1 ku tāya 1
{12}   ….. 1 vā vrau 1 ku si kto 1 vā ‘anis 1 vā kl….. ‘aras 1 ku surabhi 1 ….ṇtil 1 ku kañcor 1
{13}   …ṇlas ku kves 1 kon ku ….k kon ku dek pau 1 ku ca…. 1 kon ku cāk vā purnnamī 1 vā
{14}   ….. ku māy 1 vā daśamī 1 ku valada 1 kon vā kjiṅ 1 ku saṃ’ap 1 ku ….k lāk 1 kon ku vā
{15}   ….. 1 ku ….. kon vā sreṅ 1 ku cke ‘āṅ 1 vā craṅ 1 vah ver 1 ….. vā ci vau 1 vā saṃvo
{16}   …ṇdī 1 ku salona 1 ku ‘abhinava 1 ku taṅku 1 ku vlac 1 ku ka….. 1 ku klaṅ droṅ 1 ku vañ 1
{17}   ….. 1 vā bhaṅ 1 ….. vrau pratyanta ku dik phik 1 ku tuk tara 1 ku kalaṅ 1 vā t….. 1 vā svāmihita 1
{18}   vā vidyāśuddha kon vidyāśuddha vā ‘ās ta vraḥ 1 ku mandakī 1 …ṛtti 1 vā puruṣakāra 1
{19}   …..caturdda ….. 1 ku dāṃ 1 vā bhanda 1 vā kan’āk ku ‘anindita kon ku ‘anindita ….. vā naṃ raṅkam 1
{20}   ….ṅ 1 ku tmer 1 ku draṅ nā ‘ahvajja 1 ‘aṃ vauhv….. pinda kñuṃ vraḥ kamratāṅ
{21}   ‘añ ….. 20-5/10 sre sare 4 ….. 100 slā daṃriṅ 1 toṅ
{22}   ….. neḥ gui roḥ ‘aṃnoy mratāñ yajamāna ‘āy ta vraḥ
{23}   ….. vā kandai 1 ku rlep 1 tnor kloñ 3.

Inscription 451 N (site: Prasat PREI THNAL, area: Siem Reap, Saka year: 602)
{1}   vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara ge ta daṅ sak gi mās vraḥ
{2}   prak laṅgau saṃrit canlek sre daṃriṅ tmur ge ta daṅ sak gi ge ta daṅ
{3}   sam daṅ ‘nak ta tve vipatti vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara roḥ
{4}   ….. dau nirayasthāna ‘ji ge ta si ge ta kantai ‘me ge ‘tā ge kon cau ge ta
{5}   pāṅ par …ṃut vraḥ cau lah kantai lah kula saṃ vyavahāra lah kñuṃ ta kmi tve
{6}   mut vraḥ lah ka ti pre ge tleṅ ‘aṃvi la….i mahāniraya nivandha varṣā yugala
{7}   yau 8 pareṅ ‘antoṅ 3 slā k…k …. tṅai lut 2 ṅarṅo
{8}   ….i svai sivut candana kaṭṭi 1 lṅo gmuṃ raṅko tloṅ 1 ‘nāc gi dau kañjrap
{9}   ….. ‘me kmas 1 kon ku 3 ‘me vā dharmmakara 1 kon ku 3 ‘me juṅ 1
{10}   uttara ….vai…yakta 1 vā panhem man col 1 sattra caṃren ta gi tṅai vraḥ raṅko
{11}   je kanlaḥ ge ta jā cam vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara
{12}   ….. gi nivandha ge cam vraḥ kamratāṅ ‘añ mully…..
{13}   ….. ta gi prak liṅ …..

Inscription 451 S (site: Prasat PREI THNAL, area: Siem Reap, Saka year: 602)
{1}   dvyuttaraṣatśataśakaparigraha triyodaśī roc jeṣṭha ‘anurādha-
{2}   nakṣatra kuruṅ maleṅ oy tñaṃ ta vraḥ kamratāṅ ‘añ
{3}   śrīkedāreśvara jmah ge vā tlaṅ 1 vā tateñ 1 vā tasā 1 vā tnit 1 vā tarā
{4}   vā tasir 1 vā tatāṅ 1 vā kaṃvañ 1 vā kañcai 1 vā dehv 1 vā pañcamī 1
{5}   vā saptamī 1 vā pūrṇṇamī 1 vā vuddhisāra 1 vā ‘akāryyanipuṇa 1 vā cap
{6}   mān 1 vā señ 1 vā tmen 1 vā cap pi hau 1 vā kandat 1 ‘me maṅ
{7}   kon ku 4 ku ‘me panhe 1 ku kdos 1 ‘me droṅ 1 kon ku 2 ku srī 1
{8}   kon ku ku cāhv 1 ku yesāy 1 kon ku 3 ku yemāy 1
{9}   kon ku 1 ku yoṅ kan 1 kon ku ku yaṅāhv 1 ku yamā 1 kon
{10}   ku 2 ku ya’iṅ 1 kon ku 2 ku rmmeṅ 1 kon ku 2 ku saṅgo… 1
{11}   kon ku 2 ku yaṅoy 1 kon ku 5 sarvvapiṇḍa savālavṛddha gi tñaṃ
{12}   40-10-8 tmur 100 daṃriṅ 1 sre man johv ta ge ci sre dañ liṅga
{13}   ‘aṃnoy vraḥ kamratāṅ ‘añ ta dau śivapura oy ta vraḥ sre
{14}   ‘aṃvāṃ lec 1 sre oṅ drau 1 man ge soṅ ktiṅ 1 sre pnāk
{15}   kuruṅ maleṅ dai gi neḥ sre ta roḥ gi neḥh phoṅ tel
{16}   kuruṅ maleṅ oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīkedāreśvara.

Inscription 561 (site: Tuol Ang TNOT, area: Ta Kev, Saka year: 603)
{7}   satranivandha ple tdaiy ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga man poñ bhavacandra
{8}   oy sa ‘ākra raṅko liḥ 1 vanli liḥ 3 si ple liḥ 2 satra paṃnos liḥ 2 satra
{9}   vñau liḥ 1 satra pitṛ liḥ 1 canlek ple vagṛṣā yogalla yau 4 ‘aṃval yau 1 canlek pitṛ
{10}   ‘aṃvlaḥ 1 satra kloñ mṛta raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ satra kloñ trasauk
{11}   raṅko liḥ 1 canlek vlaḥ satra poñ jānavin ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga
{12}   raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ 1 satra poñ jānaprakāśa raṅko liḥ 1 canlek
{13}   ‘aṃval vlaḥ 1 satra kloñ tāñ raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ 1 satra poñ vidyādharadeva
{14}   raṅko liḥ 1 canlek ‘aṃval vlaḥ 1 jīvana saṃpol raṅko thloṅ 5 canlek yau 1 kñuṃ 1 ‘aṃruṅ
{15}   sre vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga ‘aṃvi travaṅ dharmmakīrtti loḥ travaṅ poñ bhāśānti loḥ
{16}   travaṅ poñ dharmmadeva loḥ tel ta travaṅ hvacc loḥ travaṅ poñ kdatt tarap gi jaṃnan
{17}   kurāk danle krohv loḥ travaṅ ‘alāṅṅ loḥ travaṅ poñ devādhivāss loḥ travaṅ
{18}   mratāñ dharmme loḥ travaṅ poñ vinita loḥ travaṅ poñ siddhikīrtti loḥ travaṅ poñ
{19}   candrānan loḥ travaṅ ku kañcann loḥ travaṅ kloñ khe loḥ ta gi sre pradāna poñ kaṃvinn
{20}   ta ‘āy vrai tlann gi ‘aṃruṅ gi sre vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga ge ta
{21}   sak gui ge ta kmi ta gui ge dau ‘avīcinarakk dauṅ ge pitṛ ge dauṅ ge kull ge ta daṅ
{22}   ket sinn daṃgop vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ tel kap pātra ge kule poñ
{23}   bhavacandra sanme ni dauṅ poññ ge oy kñauṃ bhaiy 1 kamaḥ gui kñuṃ va kan 1 ku pu 1 ku
{24}   kan’as ku saṃ’ap 1 vā kansoṃ 1 vā tnak 1 vā tkes 1 ku tvāy 1 ku vreṅ 1 vā sraṅe 1 vā
{25}   dharmmadat 1 vā saṃvara 1 ku syer 1 ku chāñ 1 ku krohv 1 vā yacjadat 1 ku cakcek vā dharmmacan
{26}   1 ‘aṃraḥ vā teṅ 1 vā śveta kñuṃ ta man kloñ ‘aṃmṛta oy ta vraḥ ku au 1 vā dharmmarakṣa 1 vā kansaṃ
{27}   1 vā tyon 1 ku vrohv 1 vā caṃpeṅ 1 kñuṃ man poñ candrānna oy ta pitṛ ku kaṃput 1 kñuṃ man
{28}   kloñ trasok oy ta vraḥ vā sunīti 1 ku kandai kñuṃ ta man poñ jānaprakāśa oy ta vraḥ ku karuṃ vā
{29}   koc vā saṃvar kñuṃ ta man poñ vinduśakti pradāna ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga ku ‘nāda 1
{30}   ku laṃnāṅ 1 vā subhava vā karon 1 ku kani’el 1 kñuṃ ta man mratāñ kānavin oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{31}   śrī khandaliṅga vā tmar 1 ku karoṃ kñuṃ ta man kloñ tāñ oy ta vraḥ ku tṅoh 1 kñuṃ ‘aṃnoy
{32}   poñ bhavacandra ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga ku tpit 1 ku kanso ku narek
{33}   vā dhanarakṣa 1 ku masi 1 ge tel poñ bhavacandra pre tve sre saṃpol pre caṃ ka’ol saṃpol pre caṃ poṣa
{34}   saṃpol ge diḥ paṃre ta vraḥ sin gui kañjrap ta man varta nā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī
{35}   kailāsovara tel poñ vidyākumāra psaṃ paribhoga ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga
{36}   ‘aṃruṅ sre ta dai gui kañjrap tloṅ 1 kñuṃ 1 kaṃnon ‘ākara ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khandaliṅga raṅko tloṅ 1
{37}   caṅlek ‘aṃval vlaḥ 1 pratisaṃvatsara. ku saṃ’ap …..k gui kañjrap
{38}   kñuṃ man poñ jānaprakāśa oy ‘antyanti sot ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrī khaṇḍaliṅga
{39}   ku chāñ 1 ku drahāy 1 kon ku ku krahvāñ 1 k….. psaṃ nu gui
{40}   ‘aṃ….. ge sanme ni camm raṅko ta ….. ‘aṃval vlaḥ 1
{41}   ye….. satra ta roḥ ….. ge tel
{42}   ……………………………………………………………..

Inscription 127 (site: Sambor, area: Kracheh, Saka year: 605)
{1}   ku m…..
{2}   vā kandās 1 ‘ame slā …..
{3}   ku maṅ 1 ku smom 1 vā kmak 1 …..
{4}   śaka parigraha 605 pañcami roc …..
{5}   nakṣatra mratāñ vidyākīrtti oy dā ….. ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara
{6}   ‘aṃraḥ vā tvāl 1 vā kvan 1 dn…..
{7}   vā knoc ta ‘nak kantai ku vñau kon ku kaṃpāñ …..
{8}   vā tol 1 ku croñ 1 ku ‘anaṅ 1 kon ku vā tlos 1 vā utpala 1 pau …..
{9}   ….ṅ 10-x tmur dneṃ 5 pādamūla ta ‘anau varī panlas 1 viśesa gup 1 poñ …..
{10}   raṅko so caṃnaṃ ge ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ liḥ 2 paṃnos paṃjuḥ ta hvera kñuṃ ta vraḥ
{11}   kamratāṅ ‘añ gi ta svāṅ gi ta gi divasañcār sthita nau vā ta daṅ kmi sakk neḥ kñuṃ pradāna droṅ neḥ
{12}   raṅko caṃnaṃ ge ‘āy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara ‘aṃpall kula ge phoṅ yāvat
{13}   sūryyacandrasya tāvat narakaduḥkhitāḥ kñuṃ ‘aṃnoy mratāñ iśvaravindu ta
{14}   vraḥ kamratāṅ ‘añ suvarṇṇaliṅga doṅ vraḥ kamratāṅ ‘añ maniśiva psaṃ upabhoga
{15}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara ‘aṃraḥ vidhivala 1 ‘aṃraḥ phala 1 vā pa’eṃ 1 vā
{16}   kmau u vā ksān 1 vā tkaḥ 1 vā ‘añes 1 vā kañces 1 vā cap mān 1 vā sudat 1 vā ratnapāla 1
{17}   vā kansiṅ 1 vā klaṅ ‘asa 1 vā caṭaka 1 ge 10-3 ku vrau 1 kon 4 ku syāṃ 1 kon 1 ku ‘nak dai 1
{18}   kon 2 ku utpala 1 kon 4 ku kaṃvut 1 kon 2 ku vilāssā 1 kon 3 ku pkāy 1 kon 3 ku nanāṅ 1
{19}   tmur jmol 10-1 canmat 4 ksor 10-7 gi tel oy ta vraḥ kamratāṅ ‘añ suvarṇṇaliṅga doṅ
{20}   maniśiva psaṃ upabhoga ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī ‘amareśvara ge ta tve viptya gi saptapitā saptamātā
{21}   pañcamaharauravanarakāḥ patanti.

Inscription 154 A (site: PHUM KOMRIEW, area: Kandal, Saka year: 606)
{1}   yāte ṣadbhūtaṣacchata śakaparigraha
{2}   navamī roc jeṣṭha candradivasavāra uttarabhadranakṣatra
{3}   nu mratāñ devasvāmi dīrgghasatra vraḥ
{4}   kamratāṅ ‘añ śrī kedāresśvara puṇya mratāñ
{5}   raṅko pi lih canlek yau 1 vlaḥ 1 saṃlo vnāk
{6}   vera kñuṃ man oy ta vraḥ vā kañyoc vā siddhiyātra
{7}   ku kṛs kon ku piti ku harini kon ku piti
{8}   tmur sre tloṅ 10-1 sru slik 4 gi neḥ tel mratāñ
{9}   oy ta poñ saṅkarṣaṇa nu cam ta vraḥ
{10}   ‘āy haṅsapura sabhā ta mār ta tāṅ gi mratāñ
{11}   puruṣapāla bhāga mratāñ sudaraśana bhāgavata
{12}   mratāñ bhavāditya paṃjuḥ poñ śaṅkaragaṇa
{13}   poñ śaṅkarabhakti poñ bhāviśāra poñ viśeśanan
{14}   ge ‘daḥ teṃ tāṅ cnot vrac ruṅ poñ
{15}   śruta ratnagana dharmmarakṣa narāya viśevin jānamit
{16}   pādamūla vā vidagdha vā dāruna nau ge ta voṃ oy gi
{17}   ge ta dap gi ta sag gi saptamātā saptapitā niraya ‘atiraura
{18}   mahāraurava ge dau ta gi vrahmatyā ge mān gi.

Inscription 154 B (site: PHUM KOMRIEW, area: Kandal, Saka year: 606)
{1}   mratāñ devasvāmi dirgghasatra vraḥ kaṃmratāṅ
{2}   ‘añ śri kedāreśvara puṇya mratāñ dai raṅko
{3}   liḥ 2 saṃlo vnāk 1 canlek yohv 1 tmur sre pcār
{4}   pinda gi sre phoṅ 20 kñuṃ tel oy ta vraḥ ku vainā kon
{5}   ku piti ku syāṃ kon ku piti gi tel mratāñ devasvāmi
{6}   oy ta poñ śruta nu cam ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{7}   śrī kedā
{7}   śrī kedareśvara paṃnos pajuḥ ta gi noḥ kāla mratāñ bhavāditya
{8}   sabhā ta mār ta teṅ gi mratāñ puruṣapāla sudaraśana
{9}   saṅkarṣana tāṅ krahap tāṅ cnot candraśila sukṛtavarddhaṇa
{10}   kyok śaṅkragup sthānugana devaśarmma dharmmāditya kumāraviśeśa
{11}   viśeṣavin viśeṣagana utdyama dharmmarakṣa ratnagana candragana
{12}   jādharagana ‘vai si sabhā ‘val sin nau ge ta voṃ oy gi
{13}   ge ta dap gi ta sak gi saptamātā saptapitā ge dau ta gi niraya
{14}   ‘atiraura mahāraurava vrahmahatyā phala ge mān gi.

Inscription 765 (site: Prasat NAN KHMAU, area: Ta Kev, Saka year: 60x)
{7}   ‘aṃnoy mahānukṛtavikhyāta ta vraḥ kamratāṅ ‘añ puṣkareśvara kñuṃ ta si vā …..
{8}   vā ka….. 1 vā trases 1 vā sit 1 vā trakāl 1 vā candāla 1 kñuṃ kantai …..
{9}   ….. 1 ku k….. 1 ku …ṇ 1 kon ku 1 ku ….. 1 ku caṃnat 1 ku kancel 1 kon …
{10}   ….. 1 ku k….. 1 kon ku 1 ku ga’āy kon ku 1 ku ka…ṣ 1 kon ku….
{11}   ….. srū slik 1 sre ….. sre kroy …..
{12}   ….. sre karoṃ ….. tloṅ 3 sre ….. kyel tnan tṅai ket vraḥ
{13}   ….. dnai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s