514-545 Liu-té pa-mo

Corpus of Khmer Inscriptions
Note that this search has been restricted to selected texts (click clear all to removed these restrictions).
Restrictions are: Year: 514-545.
8 items
Inscription 557 E (site: Tuol Vat Komnu, area: Takeo, Saka year: 533)
{1}   kñuṃ vraḥ kamratāṅ ‘añ…..śara man mratāṅ ‘antār oy saṃ paribhoga ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ kamratāṅ teṃ kroṃ ramaṃ 7 caṃreṅ 11 tmīṅ viṇa kañjaṅ lāhv 4
{2}   caṃ’uk va paṃre kralā vraḥ 20-2 kñuṃ sre 40…. tmur 100 krapi 20 sre ai kantok 10-7 sre ai caṃrai sanre 4 sre ai knar teṃ sanre 4 sre ai piṅ tvaṅ sanre 10 sre ai pradul sanre 2
{3}   sre ai….1 laṃ ‘añ sanre 2 daṃriṅ ai panlaxaṅān 1 jmaḥ ge raṃ carumatī 1 priyasenā 1 ‘aruṇamatī 1 madanapriyā 1 samarasenā 1 vasantamallikā 1 jmaḥ ge caṃreṅ tanvaṅgī 1 guṇadhārī 1 dayitavatī 1 sārāṅgī 1
{4}   payodharī 1 ratimatī 1 stanottarī 1 rativindu 1 manovatī 1 pit ‘añ 1 juṅ poñ 1 tmiṅ kanjaṅ sakhipriyā 1 madhurasenā 1 tmiṅ vīṇa gandhinī 1 tmiṅ lāhv vinayavatī 1 jmaḥ caṃ’uk va laṅsoṅ 1 va tpun 1 va ‘ahvāṅ ‘aṃve ley 1
{5}   va sa’uy 1 va cke 1 va kañcan 1 va śivadāsa 1 va toy bhāgya 1 va kroṅ 1 va ṅā 1 va lābha 1 va laxu 1 va santos 1 va soc tarka 1 va ragāl 1 va prāsāda 1 va vrau 1 va ta’ūṃ 1 va krāñ 1 va kcī 1 va rapak 1 va cmā 1 jmaḥ ‘naka sre
{6}   va tvaḥ 1 va tpaṅ 1 va ‘aras 1 va caṃ’uk vraḥ 1 va tvin 1 va toh 1 va tyx 1 va xāṅ 1 va crañ 1 va knāy 1 va cke 1 va tvāṅ 1 va kaṃpoñ 1 va jyeṣṭhahvarmma 1 va tvoc 1 va daśamī1 va ‘adās 1 va phāñ 1 va panlas 1 ku cpoṅ 1 ku vnāk 1
{7}   ku ‘asaru 1 ku tacaṅ 1 ku tvāṅ 1 ku ta’āy 1 ku knur 1 ku mañjarī 1 ku tyor 1 ku yatey 1 ku yapan 1 ku śaṃṅkha 1 ku ya’ir 1 ku yaluṅ 1 ku raṅap 1 ku lahve 1 ku raṃnoc ta mān 1 ku klaṅ vroṅ 1 ku tyuṅ 1 ku tvuc 1
{8}   ku ravā 1 kon ku 2 ku kañheṅ 1 ku men kan 1 ku poñ vraḥ ‘añ 1 ku kpoñ 1 ku laṅgāy ! ku syāṃ po 1 ku taṃve ru 1 ku vaḥ kloñ 1 ku ‘aras 1 ku ‘asaru 1 ku vaḥ cī 1 ku putiḥ 1 ku mratāṅ 1 ku mratāṅ jīva 1 ku vrau srac 1
{9}   ku ‘aṃvai ru 1 kñuṃ vraḥ maṇīśvara ‘aṃnoy ‘ācāryya kandin 1 va nirākranda 1 va śivadāsa 1 va haradāsa 1 va kñuṃ vraḥ 1 va kiṅkara 1 va puṇyāśraya 1 va mitradatta 1 va dhara 1 kantai kloñ mratāṅ 1 loṅ ‘añ 1 ku ‘aras 1
{10}   …ḷ vṅā 1 tmur 10.Inscription 557 N (site: Tuol Vat Komnu, area: Takeo, Saka year: 533)
{1}   traitrīśottarapañcaśata śaka parigra(ha) trayodaśī ket māgha puṣyanakṣatra tulalagna poñ uy oy kñuṃ ai ta kpoñ kamratāṅ ‘añ va klapit 1 va kantāṅ srāṅ 1 va tloṅ 1
{2}   va kcār 1 ku kantau 1 kon ku va ‘alaṅ 1 ku yaleṅ 1 tmur 60 krapī 2 vave 10 toṅ tneṃ 40 sre sanre 2 ai ‘aṃpoṅ kñuṃ ‘aṃnoy jaṃ ‘añ ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ mahāgaṇapati
{3}   va nñā 1 va kantāṅ 1 va knoc 1 va tmo 1 va daśamī 1 ku koñ vraḥ 1 ku juṅ poñ 1 kon ku 1 ku mānra ‘añ 1 ku plas 1 tmur 20 kantai ta pos oy (ya)jamāna kpoñ 1 ta cuḥ tṅai vraḥ jon vṅe ṅnau danhuṃ 1 ci ‘añ tāñ 1Inscription 557 S (site: Tuol Vat Komnu, area: Takeo, Saka year: 533)
{1}   ‘āṅ vraḥ ‘añ 1 dalā ‘añ 1
{2}   ku tpoñ 1 ku lacak 1 kon ku 3
{3}   mratāṅ bhānu 1 kñuṃ ku tanmāru 1 va lavo 1

Inscription 600 E (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 533)
{1}   kñuṃ vraḥ kamratāṅ añ — śvara man mratāṅ antār oy saṃ paribhoga ai ta vraḥ kamratāṅ añ kamratāṅ teṃ kroṃ z ramaṃ 7 z caṃreṅ 11 tmīṅ viṇa kañjaṅ lāhv 4 z
{2}   caṃ-uk va paṃre kralā vraḥ 20-2 kñuṃ sre 40 — tmur 100 krapi 20 sre ai kantok 10-7 sre ai caṃrai sanre 4 sre ai knar teṃ sanre 4 sre ai piṅ tvaṅ sanre 10 sre ai pradul sanre 2 z
{3}   sre ai -l laṃ añ sanre 2 daṃriṅ ai panla . aṅān 1 jmaḥ ge raṃ z carumatī 1 priyasenā 1 aruṇamatī 1 madanapriyā 1 samarasenā 1 vasantamallikā 1 z jmaḥ ge caṃreṅ z tanvaṅgī 1 guṇadhārī 1 dayitavatī 1 sārāṅgī 1
{4}   payodharī 1 ratimatī 1 stanottarī 1 rativindu 1 manovatī 1 pit añ 1 juṅ poñ 1 z tmiṅ kanjaṅ sakhipriyā 1 madhurasenā 1 tmiṅ vīṇa gandhinī 1 tmiṅ lāhv vinayavatī 1 z jmaḥ caṃ-uk va laṅsoṅ 1 va tpun 1 va ahvāṅ aṃve ley 1
{5}   va sa-uy 1 va cke 1 va kañcan 1 va śivadāsa 1 va toy bhāgya 1 va kroṅ 1 va ṅā 1 va lābha 1 va la . u 1 va santos 1 va soc tarka 1 va ragāl 1 va prāsāda 1 va vrau 1 va ta-ūṃ 1 va krāñ 1 va kcī 1 va rapak 1 va cmā 1 z jmaḥ ‘nak sre z
{6}   va tvaḥ 1 va tpaṅ 1 va aras 1 va caṃ-uk vraḥ 1 va tvin 1 va toh 1 va ty . 1 va . āṅ 1 va crañ 1 va knāy 1 va cke 1 va tvāṅ 1 va kaṃpoñ 1 va jyeṣṭhahvarmma 1 va tvoc 1 va daśamī 1 va adās 1 va phāñ 1 va panlas 1 ku cpoṅ 1 ku vnāk 1
{7}   ku asaru 1 ku tacaṅ 1 ku tvāṅ 1 ku ta-āy 1 ku knur 1 ku mañjarī 1 ku tyor 1 ku yatey 1 ku yapan 1 ku śaṃṅkha 1 ku ya-ir 1 ku yaluṅ 1 ku raṅap 1 ku lahve 1 ku raṃnoc ta mān 1 ku klaṅ vroṅ 1 ku tyuṅ 1 ku tvuc 1
{8}   ku ravā 1 kon ku 2 ku kañheṅ 1 ku men kan 1 ku poñ vraḥ añ 1 ku kpoñ 1 ku laṅgāy 1 ku syāṃ po 1 ku taṃve ru 1 ku vaḥ kloñ 1 ku aras 1 ku asaru 1 ku vaḥ cī 1 ku putiḥ 1 ku mratāṅ 1 ku mratāṅ jīva 1 ku vrau srac 1
{9}   ku aṃvai ru 1 z kñuṃ vraḥ maṇīśvara aṃnoy ācāryya kandin 1 va nirākraṅda 1 va śivadāsa 1 va haradāsa 1 va kñuṃ vraḥ 1 va kiṅkara 1 va puṇyāśraya 1 va mitradatta 1 va dhara 1 kantai kloñ mratāṅ 1 loṅ añ 1 ku aras 1
{10}   — . l vṅā i tmur 10 z

Inscription 600 N (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 533)
{1}   traitrīśottarapañcaśata śaka parigraha trayodaśī ket māgha puṣyanakṣatra tulalagna z poñ uy oy kñuṃ ai ta kpoñ kamratāṅ añ z va klapit 1 va kantāṅ srāṅ 1 va tloṅ 1
{2}   va kcār 1 ku kantau 1 kon ku va alaṅ 1 ku yaleṅ 1 tmur 60 krapī 2 vave 10 toṅ tneṃ 40 sre sanre 2 ai aṃpoṅ z kñuṃ aṃnoy jaṃ añ ai ta vraḥ kamratāṅ añ mahāgaṇapati z
{3}   va nñā 1 va kantāṅ 1 va knoc 1 va tmo 1 va daśamī 1 ku koñ vraḥ 1 ku juṅ poñ 1 kon ku 1 ku mānra añ 1 ku plas 1 tmur 20 kantai ta pos oy yajamāna kpoñ 1 ta cuḥ tṅai vraḥ jon vṅe ṅnau danhuṃ 1 ci añ 1 tāñ 1

Inscription 600 S (site: Angkor Borei, area: Ta Kev, Saka year: 533)
{1}   āṅ vraḥ añ 1 dalā añ 1
{2}   — ku tpoñ 1 ku lacak 1 kon ku 3
{3}   — mratāṅ bhānu 1 kñuṃ ku tanmāru 1 va lavo 1

Inscription 748 (site: Vat VIHAR TRAN, area: Kandal, Saka year: 535)
{5}   ple śālā ku…ṃī ku tāñ ku ‘a-s….ga vraḥ
{6}   ku vraḥ ..ṭāṅ ku kdep ku ‘aṃval ku poñ vamā….
{7}   ku vrau ku poñ tāṅ piṇḍa ple śālā 10 ple ….
{8}   -n kon ‘naṅ va pa’añ ku — iśā.. ku ..ñ….
{9}   kantri ku ye tāṅ caṃdak va kantrāṅ ku duṅ ….
{10}   vña ku ..au….va kdeca va …ḥ pau pi ku …pit….
{11}   kantak va .ḍā ku tpoñ so ku ..ñjarī ….
{12}   jīvadeva va tvau va pañcama va riśarmma va kan’ās va
{13}   lṛhv va tmat ku mra….ṅ kon ku pau tai va kl….
{14}   rmmadeva kloñ mratāṅ kon kloñ mratāṅ ….
{15}   canmat 20-3 ksor 20/10 lāṅ 20-1 ….
{16}   ..ṭeṃ 20 ….ṇ teṃ 20-2.

Inscription 138 (site: Prasat TOC, area: Kompong Chnang, Saka year: 542)
{1}   vācattvāliṃśottarapañcaśataśakaparigraha moy roc…..
{2}   oy kñuṃ ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīprabhāsasomeśvara kantai man oy …..
{3}   yajamān vraḥ ta jon pañjā ta …. ‘añ 1 kñuṃ 4 ‘amṛtapati …..
{4}   ‘añ 1 kñuṃ 2 jip ‘añ 1 kñuṃ 1 ka ‘añ 1 kñuṃ 2 …. ‘añ 1 kñuṃ 1 …ṇ ‘añ 1 kñuṃ 2 raṃśā ‘añ ….
{5}   kñuṃ 1 ci ‘añ tañ 1 kñuṃ 1 ku moṅ 1 ku garap 1 kñuṃ 1 ku yā … 1 ku ci ku ..ṇ …ṛvva vā gmit 1 vā k…. kñuṃ 1 ku …
{6}   -nmāñ vā cau vraḥ droṅ paṃnoss caṃnaṃ vā kamval pramaḥ ku la… -nmāñ
{7}   ku kdot 1 ku roṅ 1 me kralā 1 me kralā sin 1 der tai 1 me … 1 ku —
{8}   -k yoḥ 1 ku gāminī 1 raṅ lveḥ ku vlac 1 ku tloṅ 1 me caṅol 1 me saṃ –ṅ
{9}   ku caṅap 1 me naṅā 1 ku panlo 1 ku pleṅ 1 ku yāṅ 1 me caṃpek 1 …..
{10}   ku yalā 1 ku yateṅ 1 der tai 2 ku pen 1 ku yalaṃ 1 ku ‘a……
{11}   …ku mās tandiṅ 1 der tai 1 ku caṅkūy 1 cloṅ jeṅ …. ku kjin 1 ku .
{12}   ..ḥv 1 ‘aṃraḥ ‘nak sre vā yāṅ 1 vā noc vraḥ 1 vā ‘añcan 1 vā ka…. 1 vā kanlaṅ
{13}   …. vā kañci raṃ 1 vā ….ṅ 1 vā kañjā 1 ku … saṃ 1 ku kra …. val vā …
{14}   ….. 1 ku loñ 1 ku yarāṅ 1 ku yarī 1 ‘aṃraḥ vā cke 1 vā ….
{15}   …. 1 vā pañcamī 1 ku guṇa 1 ku ‘aṃpas 1 ku …. 1 ku kvāstara 1 ku …
{16}   …. ku yaman 1 ku vyuṅ 1 ku vyā 1 ku ‘āy 1 ku yace 1 ku lon 1 ku kl-
{17}   …. 1 ku yateṅ 1 ‘aṃraḥ vā …. 1 vā kandās 1 vā cadil 1 vā ka.
{18}   …va 1 vā caṃlak 1 vā śrī 1 vā kaṃru 1 vā ‘aṃpek 1 vā ta’ac 1 vā agat 1
{19}   vā ..ḍarī 1 ku surabhi 1 ku taktek 1 ku vaṅā 1 ku prag 1 ku soḥ 1 me prason 1
{20}   ….ku vaṅā man sot 1 ku yater 1 vā knoc 1 vā kañcan 1 vā kaṇdat 1
{21}   ….joṅ 1 vā knoc sin 1 vā …. 1 vā hāc 1 vā jvān 1 vā kañjai 1 vā ‘aṃl….
{22}   ….vā tpañ 1 vā doṅ 1 vā cal 1 vā clok 1 vā pañcami 1 vā …
{23}   … yoḥ 1 vā tūc 1 vā …. sin 1 vā ratnadeva 1 vā cke 1 vā trā …
{24}   vā cke sin 1 vā mastiru 1 vā tvaṃ 1 vā ‘adat 1 vā snaṅ 1 vā vrau kandin 1
{25}   …. ka vraḥ vā caṭaka 1 vā stoy 1 vā vnāk 1 vā dvādaśī 1 vā
{26}   ….ṅga 1 vā kañcoṅ 1 vā yāṅ nāt 1 vā vanama …
{27}   …. vā kraṅ … vā vim 1 vā vi … gya 1 vā kralā pamok vā …..
{28}   …aṃ pas 1 …. vā …..ḥ satra vraḥ ku toy bhāgya
{29}   1 ku ‘an 1 ko ….ṃ vraḥ 1 ku …. 1 ku coṅ 1 j—
{30}   …1 vā ….. teṃ slik 1 ….
{31}   toṅ teṃ 60 …. krapi …..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s