580-598 Bhavavarman I

Corpus of Khmer Inscriptions
Note that this search has been restricted to selected texts (click clear all to removed these restrictions).
Restrictions are: Year: 580-598.
6 items
Inscription 49 (site: Vat PREI VAL, area: Kampot, Saka year: 586)
{11}   ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ni gui puṇya pu caḥ ‘añ ratnabhānu pu caḥ ‘añ
{12}   ratnasiṅha ta ai teṃ ske ‘aṃpal kñuṃ tmur krapi sre daṃriṅ gui ta man ge pu caḥ ‘añ
{13}   oy ta vraḥ doṅ kñuṃ pradāna ‘nak ta psaṃ ta gui ukkra gui tel prasiddha ‘aṃpal
{14}   pre gui siddha ai ta vraḥ ni poñ śubhakīrtti cau kaṃton ge pu caḥ ‘añ gui …..
{15}   kanmeṅ paṃcaḥ man teṃ gui ge ta dap gui ge ta sak gui ge ta soṃ gui ge ta sa …..
{16}   kop craneḥ pañjas dranap ‘agāra ta gui ge ta hau ‘nak pak tok ta gui ge ta
{17}   pre roḥ gui sot ge cer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ge daṇḍa.Inscription 115 (site: SOPHAS, area: Kampong Cham, Saka year: 587)
{5}   ‘aṃnoy ge kloñ vau ‘añ ‘ame poñ nirjjitasiṅha
{6}   ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrīmadāmrāta ti oy
{7}   ta poñ candravindu kñuṃ vā ….. 1 vā vari 1 vā raṃ …..
{8}   pa 1 vā raṃvraḥ 1 vā ‘nas 1 vā su….ṇanda 1 vā vari 1 vā vra
{9}   …..ṅ 1 vā mukhamātra 1 vā jmeṅ 1 vā sāhv 1 vā …..
{10}   ….. 1 vā ‘anāhv 1 vā ….p 1 vā ..ḍra paṅ ..ṇnā 2-10-1
{11}   … mal ta mān 1 kon 1 kulākaṃ kon 2 ku vāṅ ku layā
{12}   … 1 kon 2 ku tralā svāl 1 kon 1 ku vakāhv 1 kon 1
{13}   ku kvan 1 kon 1 ku jatu 1 kon 2 ku slā vrai 1
{14}   kon 2 ku sunāga 1 kon 2 ku uṅvai 1 kon 1
{15}   ku voñ 1 kon 1 ku mālā … 1 kon 1 ku ‘me…
{16}   vrai 1 ku māṅ sopacita 1 ku hannāvai 1 kon
{17}   sre travaṅ rhvaṅ sanre 1 sre bhāskaravin pāda 1
{18}   sre man mratāñ yajamāna oy…

Inscription 44 A (site: Preah KUHA Luong, area: Kampot, Saka year: 596)
{6}   saṇṇavatyuttarapañcaśata śakaparigraha ai mandira purandarapura pañcamī ket
{7}   kārttika pūrvvāṣāḍhanakṣatra ‘aṅgāradinavāra ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ nī vraḥ
{8}   kamratāṅ ‘añ śrī utpanneśvara ta ai cnar punya vraḥ kamratāṅ ‘añ ‘aṃnoy tāṅ
{9}   ‘añ kloñ raṅko doṅ poñ varāhasena ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ ‘aṃvi
{10}   kāla vraḥ kaṃratāṅ ‘añ śrī raudravarmma dāsa dāsī go mahiṣa
{11}   kṣetrārāmādi gi parimaṇḍala gi sre ‘aṃvi dik hera loḥ vrai taṃpoṅṅ loḥ thalā
{12}   can cara loḥ travāṅ pās kmauhv loḥ cdiṅṅ loḥ stuk trass ….. ..ṇhora…..u
{13}   poñ totil gui taṅ ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ oy gui
{14}   sruk ple draṅ vnas nu poñ jon bhuti śreṣṭhāśrama.

Inscription 44 B (site: Preah KUHA Luong, area: Kampot, Saka year: 596)
{1}   loḥ travaṅ poñ viṣṇukīrtti loḥ travaṅ pās tāṅ kanmeṅṅ loḥ gūha po
{2}   ‘aṃpakk vnaṃ vrai vnur caṃnoṃ tmur cdiṅ ‘nak ta paṅgaṃ nī dai gi tel ‘ājñā vraḥ kamratāṅ
{3}   ‘añ prasiddha ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī utpanneśvara ta ai cnar smaṃ śresthāśrama
{4}   jmon bhūti gi voṃ saṃ dhanvipura ge ta hau saṃpol ta gi ge ta ckop
{5}   ucita saṃvatsara ta gi ge ta soṃ gi nā ‘adhikāra ge ta hau ‘nak lvāṅ ta gi
{6}   ge ta hau vyavahāra dai ta gi ge ta dār dranap ghoṣaṇā ta gi ge ta cap
{7}   rddeḥ dok tmur krapi kñuṃ ta gi ge ta cracur vraneṅ chat duk snāṅ
{8}   naṃ pitai kaṃluṅ ‘aṅgaṇa vraḥ kamratāṅ ‘añ paṃnos gi ta
{9}   tve pūjā vraḥ kamratāṅ ‘añ paṃnos ta pos ta gi noḥ vnaṃ
{10}   vraḥ kamratāṅ ‘añ satva ta siṅ ta gi vojā ple ‘nak paribhava
{11}   ‘āgama ‘aṃvi ta gi noḥ sruk vraḥ kamratāṅ ‘añ nu tve pūjā
{12}   vraḥ kamratāṅ ‘añ ge ta soṃ gi ge ta dap gi ge ta pre roḥ
{13}   gi sot ge cer ‘ājñā vraḥ kamratāṅ ‘añ ge daṇḍa.

Inscription 341 S (site: Prasat NAK BUOS, area: Kompong Thom, Saka year: 596?)
{4}   5ṅ6 śaka pañcamī ket vaiśākha candradivasavāra ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta paṃnvās
{5}   kulapati pre thve pūjā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ru liṅgapurvvā sthāpanā suvarṇṇaliṅga
{6}   sthāpanā naivedya prastha 5 mudgā prastha 2 thmo ….. oy chvātt
{7}   bhūmi oy pūrvva prasap liṅgapura dakṣiṇa prasap tpal ‘aṃvil paścima prasap ….. uttara
{8}   prasap katakkagrāma pre coṅ it thve kalpanā phoṅ ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ pre ru
{9}   liṅgapurvva ukk neḥ gi roḥh dharmmādharmma ta tappi ‘nak phoṅ ….ṣ ta … viṅ….
{10}   dṛss ta thve pūjā …….
{11}   nā ‘āy …. de ….. panaiḥ …..
{12}   nyā viśesān rak …….

Inscription 140 (site: Vat BARAY, area: Kompong Thom, Saka year: 598)
{3}   kñuṃ ‘aṃnoy sāmantagajapati ta vraḥ kamratāṅ ‘añ śrī śaṅkara ….. vā ta’oṅ 1 …..
{4}   vā ‘nak klah 1 vā klaṅ ‘aras 1 vā kandat 1 vā kandin 1 vā paroy 1 vā kan…..
{5}   vā vṅā 1 vā caṭṭī 1 vā kdic 1 vā caṃpaṅ 1 vā kañjoṅ 1 vā stoy 1 …..
{6}   vā sudānta 1 vā niṣṭhura 1 vā pañcamī 1 vā satī 1 vā vikalanetra 1 vā tray …..
{7}   vā kānadat 1 vā daśamī 1 vā dharmmavala 1 vā sudharmma 1 vā saṃ’uy 1 vā ca…..
{8}   svanagarvvitā 1 kon vā viśākha 1 ku cavuṅ 1 ma….ḥaṅsikā 1 kon vā svo…..
{9}   suvandhurā 1 ku tcaḥ 1 vasantavallī 1 kon ku kralā 1 ku kaṃka 1 haṅsamanikā 1 …..
{10}   lalitavibhramā 1 kon sulitā 1 suvibhramā 1 jākuka 1 kon karapa…..
{11}   kon vā mṛs gi 1 vā kantoṅ ñaṅ kon ku laṅkaḥ vā ‘aras 1 vā vīracan…..
{12}   ku ku ‘aṃpik 1 ku kaṃvai kon ku vā dmok ku pattibhāhv ku stau vrai kon ku …..
{13}   kan’ās 1 ku vrau kon ku ku 1 ‘anrok srāṅ 1 ku mvik 1 vā kaptaṅ 1 ku k…..
{14}   ….ṅ vā pūrṇṇamī 1 ku pe 1 kon ku vā vñau 1 vā kcan 1 ku sliṅ 1 kon ku …..
{15}   ….ṅ sai kon ku vā raṃnoc vraḥ 1 ku karoṃ 1 sā kanuṃ kaneṃ kon ku ra…..
{16}   ….. kon ku ku kaṅ …ṃ 1 k…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s