635-640. Bhavavarman II

Corpus of Khmer Inscriptions
Note that this search has been restricted to selected texts (click clear all to removed these restrictions).
Restrictions are: Year: 635-640.
3 itemsInscription 904 A (site: BARAY OCCIDENTAL, area: Siem Reap, Saka year: 635)
{11}   ….. keya ….ṭe
{12}   1 duk jmah śakrālaya ‘avadhī gi toy pūrvvadiśa loḥ ta gi canhor tṅai …..
{13}   ñnek toy dakṣina loḥ plū graliṅ graloṅṅ toy pacñcima loḥ jeṅ śruk mratāñ
{14}   dhanasvāmi toy uttara loḥ ta gi canhor saptamī ket vaiśākha dhaniṣṭhanakṣatra
{15}   saniścaravāra ‘āy kanloṅ kāmyārāma dhuli jeṅ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrījayadevi oy
{16}   karoṃ ta mratāñ śakrasvāmi ‘agrāsana ‘avadhi gi toy paścimadiśa ‘aṃvi ta gi sarac
{17}   daṃriṅ svāyyan dau pūrvvadiśa loḥ ta gi muṃ danley toy dakṣina ‘aṃvi ta gi cdiṅṅ dau uttara
{18}   loḥ ta gi tnol danle gi neḥ phoṅ tel mratāñ śakrasvāmi oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{19}   śrītripurāntakeśvara puṇya mratāñ pre gi siddhi ta vraḥ nivandana vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrītripurāntakeśvara
{20}   man mratāñ śakrasvāmi oy raṅko je 1 saṃ paribhoga daṅ kpoñ kaṃmratāṅ
{21}   ‘añ śrīsenāmukhavijayā oy raṅko je kanlaḥh moy tṅai jmaḥ ge kñuṃ man mratāñ
{22}   śakrasvāmi oy ta vraḥ 1 vā ‘tā krasop 1 kantai ku kaṃvai 1 kon vā krasop 1 vā ta’oṅ 1 vā
{23}   kmau 1 vā krakap 1 vā kanyāt 1 ku saṃtoḥ 1 ku kraṇaṅ 1 ‘me kandan 1 ‘tā kandan 1 ku kandan 1
{24}   vā kanthaṅ 1 vā sudat 1 vā tgyap 1 ku śilālekha 1 ku kanlaṅ 1 ku usir 1 vā diḥ 1 vā prāna 1 vā
{25}   kaṃpit 1 ku vnāk ku lāt sreṅ 1 ku vṅe 1 ku taltol 1 ku ‘andeḥ ku mr.ga 1 ku kmak 1 vā laṅkaḥ 1
{26}   vā gavāhīra 1 vā ravī 1 vā vāca 1 vā ratnadāsa 1 vā pūrṇṇamī 1 ku vko 1 ku cancān jeṅ 1 ku vralai 1
{27}   sre praṅ man dhūli jeṅ vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrījayadevī prasāda ta mratāñ
{28}   śakrasvāmi ‘agrāsana ple oy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrītripurāntakeśvara
{29}   ….. jeṅ moy hvat prasāda daṅ sre sāmanta mī kandaṅṅ.Inscription 904 B (site: BARAY OCCIDENTAL, area: Siem Reap, Saka year: 635)
{1}   iśvarakīrtti 1 kantai ku saṃtoḥ vraḥ 1 kon ku syāṃ 1 ku daṃṅan 1 vā srai 1 vā kañjān kantai ku kaṃpāṅ
{2}   kon ku vā kcī 1 kandin 1 kṛtajñasāra 1 kantai ku madiru 1 kon ku pit 1 vā taṃnaṃ 1 kantai ku kdoṅ 1 kon ku
{3}   kdoc 1 ku tyon 1 ku tasak 1 ku kṭū 1 ku kandin 1 ‘me knoc 1 ku knoc 1 ku ‘asaru 1 ku sundarī 1 ku śarvva 1 kon ku
{4}   dik puṅ 1 ku kracok tai 1 vā tnor 1 pa’on ku kaṃvau 1 vā ksup 1 ‘me kañjaṃ 1 vā kañjaṃ 1 vā rava 1 vā śivagup
{5}   1 vā kantur 1 ku madhūra 1 ku vādugi 1 vā mān kule 1 ku smau 1 ku sañcintya 1 kon ku kralap vāk sruk
{6}   1 kon ku 1 ku kti 1 kon ku 1 ‘me kaṃphik vā kaṃphik 1 vā kandat 1 ku svau 1 vā ksup 1 ku klaṅ droṅ 1 vā
{7}   suvarnna 1 ku kmau 1 vā yugadoṣa 1 dharmmalābha 1 ku saṃteḥ vraḥ 1 vā ‘nāda 1 ku sku 1 vā sa’ap 1 ku kdiṅ 1
{8}   vā karpura 1 vā goda 1 vā vṅe 1 va dharmmagup 1 ku pit din 1 ku kandec 1 ku vṅe 1 ku lasat 1 kon ku kmau 1
{9}   ku tmeṅ 1 va dhanadat 1 ku pavitra 1 vā siṅ can 1 ku lmi lmon 1 vā guṇa viloka 1 ku ‘abhāgya 1 ku
{10}   kandin ni gi vnok nai ge kloñ sundaryyayuvatī ‘añ gi ai somyapura gi gel ge kloñ oy ta ge
{11}   kloñ śobhājayā ‘añ kon ge kloñ do….. vī vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta dau śivapura gi tel
{12}   ge kloñ tve puṇya saṃ daṅ mratāṅ śakrasvāmi ‘agrāsana gi neḥ vnok phoṅ tel ge kloñ śobhājayā
{13}   ‘añ …. ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrītripurāntakeśvara jmaḥ gi sruk taṃṅā 1 sruk vraḥ
{14}   …i…vreśvara 1 śrī’acaleśvara 1 śrīśaṅkaranārāyana 1 śrīīśāneśvara 1 kpoñ śrīsundārasvāmi
{15}   svayambhu 1 śrīganapati 1 kpoñ 1 śrībhogeśvara 1 caranta 1 caranta ai vrai ‘aṅgal 1 sruk vraḥ phoṅ ta
{16}   ai somyapura taṅgor 1 raṃver 1 stuk sno 1 paṃral 1 ..ṇeṅ 1 ‘asop teṃ toṅ 1 lveṅ …ṛājakṣetra
{17}   1 prasādapattana 1 śrīśaṅkaranārāyana ta ai śaṅkarapalli 1 devagrāma 1 dharmmāvāsa
{18}   1 karoṃ ta ai dnel śarvvapura daṃriṅ ta ai crol 1 ‘aṃpal dāsadāsī gomahiṣa kṣetrārāma
{19}   nai gi phoṅ pre gi siddhi ta vraḥ jmaḥ ge kñuṃ tāñ ta ai puran ta tel oy ta vraḥ ku
{20}   dalā 1 kon ku kaṃsar 1 ku śatru kmau 1 ku samakṣā 1 ku knan 1 vā tvan 1 vā samrapū 1 ku saṃ’ap 1
{21}   vā sen ta vekta 1 vā ….īta 1 ku sukhā 1 ku srac ta mat 1 ku saṃ’ap 1 vā tgan 1 vā candhān joṅ 1 ku
{22}   kumala 1 ku svayaṅkṛta 1 vā snuṃ 1 ku pinda 1 ku kaṃ’iṅ 1 ku kti 1 devarakṣa 1 śruta 1 ‘aciḥ raśi 1
{23}   ku gnoṅ 1 vā kraṅñaṅ 1 ku caṃṇat 1 ku pdai 1 ku ….. 1 vā niṣphala 1 ku tkep 1 ‘apel 1
{24}   ku kanseṅ 1 ku knek 1 vā saṃtoy 1 vā ksup 1 vā kdik 1 vā kdit 1 vā kalapa 1 ku
{25}   ku kaṃvai 1 ku cer ta tapra 1 ku vaṅ 1 kon ku 1 ku dmoṅ 1 gi neḥ ta roḥh
{26}   neḥh phoṅ tel ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ pre siddhi ta vraḥ kaṃmratāṅ
{27}   ‘añ śrītripurāntakeśvara ge ta dap gi ge ta sak gi ge ta pre roḥ gi ge ta soṃ gi
{28}   sot ge ta cer ‘ājñā vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ ta vrāhmaṇa tel nirvvāsya sāmānyaśarīradaṇḍa.

Inscription 749 (site: Prasat AK YOM, area: Siem Reap, Saka year: 639)
{1}   x3ṅ śakaparigraha
{2}   moy ket ‘āṣādha śanaiścaravāra punarvvasunakṣatra
{3}   nu mratāñ kīrttigaṇa kalpita satra ‘āy vraḥ kaṃmratāṅ
{4}   ‘añ śrīgambhīreśvara jmaḥ ta kantai tai
{5}   k..ḷ …..ṅko … liḥ tmur pa
{6}   ai radeḥ tmur ….. 1 canlek
{7}   ….. mratāñ
{8}   kīrttigaṇa tāñ dra …ṛyya jmaḥ ..ṇḍ…ṛyya …anrokk jmaḥ
{9}   k…. gi ta rakṣā neḥ kalpita mratāñ kīrttigaṇa ‘āy
{10}   ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīgambhīreśvara
{11}   kñuṃ mratāñ kīrttigaṇa man oy ta ge kvan nu ge paṃre ‘āy ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ
{12}   śrīgambhīreśvara man oy ta harigaṇa kñuṃ tai ku ‘me laṃvaṅ 1 ku ….. vā
{13}   kanroy 1 man oy ta harivāhana gho vā srac ta bhāgya 1 man oy ta tāñ
{14}   gāy kñuṃ tai praton 1 neḥ upāya nu ge kvan mratāñ kīrttigaṇa paṃre
{15}   ai ta vraḥ kaṃmratāṅ ‘añ śrīgambhīreśvara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s